You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ 2 วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2566 กิจกรรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีพระครูวิเชียร ธรรมนาท เจ้าอาวาสวัดหนองปลิงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวเปิดโครงการฯ ครั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จำนวน 166 คนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น