You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ปลายฝนต้นหนาวอุทยานคลองวังเจ้า ชวนกางเต้นท์และศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
เที่ยว

กำแพงเพชร-ปลายฝนต้นหนาวอุทยานคลองวังเจ้า ชวนกางเต้นท์และศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร นายนพดล ปราบหงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้เล่าให้ฟังว่า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองลาน อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง มีสัตว์ป่า นานาชนิด ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา โป่งแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ หรือ 747 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบอยู่ทางตอนกลางพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างกะทะขนาดเล็ก จำนวน 2 แอ่ง พื้นที่ 2,000-5,000 ไร่ แนวเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เขาเย็น เขาสน เขาเต่าดำ เขาขนุน เขาขาแล้ง เขาอีโละโคะ เขาวังเจ้า เขาปั๋งใหญ่ ดอยลวก และเขาวุ๊งกะสัง เป็นต้น


ส่วนความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 200-1,898 เมตรโดยมียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่สูงที่สุด พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า ประกอบด้วย คลองแม่ยะมา คลองวังเจ้า คลองขุนหมาก คลองแขยง และลุ่มน้ำคลองสวนหมาก ประกอบด้วย คลองไพร คลองวุ๊งกะสัง คลองพลู คลองอีหมี คลองส้มโอ คลองปั๋งใหญ่ คลองสวนหมาก คลองเต่าดำ คลองผู้ใหญ่เลา คลองนายปู คลองขาแข้ง คลองจำปา คลองตะเนาะ และคลองปางขบ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจต่างเดินทางมาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ วันหนึ่งๆ อุทยานจะรับได้ประมาณ 7-800 คน รวมถึงพวกไปกลับ สิ่งที่เป็นจุดขายของอุทยานที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาคือการกลางเต็นท์นอนบนลานหญ้าอันสวยงามเจียวขจีเชิงเขาทั้งสองฝากฝั่ง ที่มีลำธารไหลผ่าน


การกางกางเต็นนอนสามารถนอนได้ทั้งสองฟากฝั่ง ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากที่อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานคลองวังเจ้าและการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งทางอุทยานจะมีการดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กรมอุทยานแห่งชาติกำหนด สำหรับผู้นิยมจะเดินทางไป เที่ยวน้ำตกเต่าดำขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการ อันเนื่องจากเป็นช่วงการฟื้นฟูสภาพป่าและเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนของนักเดินทาง ดังนั้นผู้ที่สนใจ นิยมการกางเต็นท์พักผ่อนในช่วงวันหยุดที่เรามีพื้นที่รองรับกว่า 100 เต็นท์ ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามหรือจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 093-790 0935

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น