You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-โครงการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เยาวชนคน GENใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กีฬา

กำแพงเพชร-โครงการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เยาวชนคน GENใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 15:30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้เยาวชนคน GENใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี คณะผู้ฝึกสอนจากสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยจังหวัดกำแพงเพชรได้เล็งเห็นกลุ่มเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้จัดกิจกรรมเชิงบวกโดยใช้กีฬาฟุตบอล ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติดและสร้างแรงบันดาลใจในทางเลือกอาชีพนักกีฬาให้กับเยาวชนทั้งนี้การดำเนินการเพิ่มทักษะด้านฟุตบอลให้เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในปี 2566 เป็นการดำเนินการครั้งที่สาม วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดเพื่อสานฝันและจุดประกายที่จะก้าวสู่ความเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น