You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กีฬา

กำแพงเพชร-ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 น. ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีฯ


จังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2023” ได้จัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดทั้ง 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 24 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับจังหวัด


โดยในปีนี้ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2023” ได้แก่ ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น