You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการสุราและไวน์ DE RUNNING 196 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไทย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการสุราและไวน์ DE RUNNING 196 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไทย"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่โรงงานผลิตไวน์ DE RUNNING 196(เดอร์ รันนิ่ง) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไทย เลขที่ 19 / 1 หมู่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตไวน์แดงจากผลไม้ไทย"ลูกหว้า" ที่ได้นำลูกหว้าผลไม้พื้นบ้านมาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตเป็นไวน์แดง โดยได้รับการอนุญาต จากกรมสรรพสามิตให้ ผลิตและจำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ นายประดิษฐ์ ศรีกองหนุน สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาววิชุดา เชื้อวงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญการ นางสาววันวิสา นวลพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต และนายประกิต อภิวงศ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นสายตรวจเฉพาะกิจของสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง


ซึ่งในวันนี้ได้นำคณะออกตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตไวน์ เดอร์ รันนิ่ง (DE RUNNING 196) เพื่อดูผลประกอบการและให้คำชี้แนะในระบบบัญชี พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหลังจากนั้นในช่วงบ่าย นางน้ำเพชร การะเวก นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร ได้เข้าแนะนำวิธีทำระบบบัญชีรวมถึงวิธีการคุมสต๊อกสินค้าให้กับผู้ประกอบการด้วย โดยมี นางรัตนา รอดพินิจ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไทยให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพาเยี่ยมชมการผลิตนางสาวจุฬาลักษณ์ บุญอินทร์ กล่าวว่า กรมสรรพสามิตมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำชี้แนะแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสุราหรือไวน์ ที่เป็นกิจการของชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบการเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนโดยทั่วไปเป็นประจำ โดยเฉพาะการผลิตไวน์แดงที่ผลิตจากลูกหว้า ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าผลไม้ที่ทิ้งร่วงหล่นเน่าทิ้งตามพื้นดินที่ไม่มีมูลค่า แต่ชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ไทยได้นำมาแปรรูปเป็นไวน์ที่มีรสชาติดีและอร่อยจึงให้คำแนะนำ รูปแบบ การทำบัญชีให้สอดคล้องและถูกต้อง ซึ่งในอนาคตอาจเป็นไวน์แดงที่ มีผู้นิยมดื่มจำนวนมากขึ้น และอาจเป็นสินค้าของชุมชนที่ออกสู่ สากลได้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย


481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น