You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กีฬา

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น. ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดฯ


โดยนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน จังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี "TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2023” ได้จัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดทั้ง 11 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 24 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับจังหวัด
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า สำหรับลูกหลานนักกีฬาที่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายของการแข่งขันในรายการนี้ ขอชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหลานเยาวชน ได้พัฒนาตัวเองสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

481217


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น