You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มอบบ้านพัก ไอแคร์ I care home โครงการการศึกษาพื้นที่ราบสูง โดย มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย บ้านหลังที่ 23
สังคม

กำแพงเพชร-ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มอบบ้านพัก ไอแคร์ I care home โครงการการศึกษาพื้นที่ราบสูง โดย มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย บ้านหลังที่ 23


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. ที่ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา อ.โกสัมพีนคร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มูน ซึง ฮยอน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มาดามมยองจี คุณสุภาอิกซ์ มาดามไอดีน เดลี ภริยา และ คณะผู้ติดตาม Mr Michael Andreassen ประธานมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมให้การต้อนรับสำหรับ บ้านพักไอแคร์ I care home เป็นบ้านพักที่ มูลนิธิไอแคร์ สร้างให้กับโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้ามาศึกษาทั้งนักเรียนกลุ่มพื้นที่ราบและนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อยู่พื้นที่ราบสูงของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นชนเผ่าปะกากะญอและชนเผ่าม้ง ซึ่งการเดินทางมาเรียนค่อนข้างลำบาก จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยพักนอนอยู่ที่บ้านพักของโรงเรียน
โดยมูลนิธิไอแคร์ เคยได้มาเยือนที่โรงเรียนโกสัมพีวิทยา แล้วพบว่าในปัจจุบันมีบ้านพักเพียง 7 หลัง ซึ่งไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างบ้านพักให้กับทางโรงเรียนโกสัมพีวิทยา เพิ่มอีก 1 หลัง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น