You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สิริจิตรอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ประจำปี พ.ศ.2566 ให้เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ว่ายน้ำไม่เป็น ได้ฝึกหัดเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำ มีทักษะการเอาตัวรอดตามมาตรฐานสากล เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ


สำหรับ “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ของทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยมีนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 66 คน ดังนี้

1.โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จำนวน 20 คน

2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จำนวน 20 คน

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประครองพิทยาคม) จำนวน 6 คน

4.โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จำนวน 20 คน
ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น