You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (รอบสอง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์
กีฬา

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (รอบสอง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่สนามแข่งขัน โรงยิมเนเซี่ยม 1 สนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (รอบสอง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เป็นเวทีให้นักกีฬาได้แสดงออกถึงความสามารถ เป็นการพัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นเลิศสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในประเทศ ให้มีความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนเกิดความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งการแข่งขันในวันนี้ ประกอบด้วย

1. เวลา 09:30 น. ทีมชาย

2. เวลา 11:00 น. ทีมชาย

3. เวลา 12:30 น. ทีมชาย

4. เวลา 14:00 น. ทีมชาย
จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดข้างเคียงที่ชื่นชอบดูกีฬาเข้าร่วมชมและเชียร์นักกีฬาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น