You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์
กีฬา

กำแพงเพชร-การแข่งขันกีฬาคาราเต้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ สนามแข่งขัน คาราเต้ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เป็นเวทีให้นักกีฬาได้แสดงออกถึงความสามารถ เป็นการพัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นเลิศสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในประเทศ ให้มีความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนเกิดความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งการแข่งขันในวันนี้ ประกอบด้วย

1. เวลา 09:00 น. ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง (3+1) รอบชิงชนะเลิศ

2. เวลา 09:35 น. ประเภทต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย (5+2) รอบชิงชนะเลิศ


จังหวัดกำแพงเพชร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดข้างเคียงที่ชื่นชอบดูกีฬาเข้าร่วมชมและเชียร์นักกีฬาได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น