กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์
กีฬา

กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาอีสปอร์ต หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ฝ่ายจัดการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ โดยมีอาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ร่วมด้วยนายธนพัฒน์ วัณนพันธ์ นายณัฏฐ์ ขาวสะอาด ผู้แทนสมาคมกีฬาอีสปอร์ต แห่งประเทศไทย และคณะผู้ฝึกสอนเข้าร่วม
นายประทีป เพ็ญแจ้ง นายกสมาคมกีฬา อีสปอร์ตจังหวัดกำแพงเพชร ในนามของคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ในครั้งนี้ มีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า คือ เป็นเวทีให้นักกีฬาได้แสดงออกถึงความสามารถ เป็นการพัฒนาฝีมือไปสู่ความเป็นเลิศสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในประเทศ ให้มีความแข็งแรง มีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี ตลอดจนเกิดความสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น