กำแพงเพชร-กิจกรรมรณรงค์ Kick Off เพื่อสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. “ไทยโหวต คนกำแพงเพชรพร้อมใช้สิทธิ”
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กิจกรรมรณรงค์ Kick Off เพื่อสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. “ไทยโหวต คนกำแพงเพชรพร้อมใช้สิทธิ”


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งกำลังจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 "Kick Off ไทยโหวต คนกำแพงเพชรพร้อมใช้สิทธิ" คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ต้องขอขอบพระคุณผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนในสังคม สื่อมวลชนทุกท่าน อีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่เสียสละตนเอง และบุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองกับการเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ประสบความสำเร็จตรงตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทย และเป็นการเลือกตั้งของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอยืนยันต่อทุกท่าน ณ ที่แห่งนี้ว่า พวกเราพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม


จึงเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวกำแพงเพชรทุกคนเตรียมพร้อมศึกษาข้อมูลและเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เพื่อทำให้ทุกเสียงของเราได้พัฒนาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบต่อไปและขอเปิดกิจกรรม "ไทยโหวต คนกำแพงเพชรพร้อมใช้สิทธิ"ในวันนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น