กำแพงเพชร-คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับเขต
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและประกวดผลงานเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับเขต


เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ออกมาติดตามผลงานในพื้นที่ของนายจักรพงษ์ สังข์งาม เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ณ สวนบัวชากังราว โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ มี นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายเผด็จ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางดรรชนี เมธเศรษฐ เกษตรอำเภอเมือง และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาติดผลงานของนายจักรพงษ์ สังข์งาม เกษตรกรดีแด่นสาขาอาชีพทำสวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรได้ส่งผลงานของนายจักรพงษ์ สังข์งาม เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชร ในการประกวดเกษตรกรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต (17 จังหวัด ภาคเหนือ) และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกผลงานเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนไว้ 3 ราย โดยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งใน 3 ที่ผ่านการคัดเลือก


ทางคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ลงพื้นที่มาติดตามผลงานในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกหาเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต เป็นตัวแทนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการเข้าประกวดระดับประเทศ และผู้ที่ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลพระนังคัลแรกนาขวัญ ในปี2567

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น