กำแพงเพชร-เปิดไทวัสดุสาขา 68 กำแพงเพชร ประเดิมเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ
สังคม

กำแพงเพชร-เปิดไทวัสดุสาขา 68 กำแพงเพชร ประเดิมเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ


ที่ไทยวัสดุ สาขา68 กำแพงเพชร นางสุพัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติเป็นประธานเปิดทำพิธีเปิด สาขาใหม่ไทยวัสดุกำแพงเพชร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้แทนจำหน่ายสินค้าและนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร่วมให้การต้อนรับ


นางสุพัตรา คล้ายทิม กล่าวว่า สภาพทั่วไปของจังหวัดกำแพงเพชร หากจะพูดถึงในภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ของจังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2563 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำนวน 105,356 ล้านบาท เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ มีค่าเฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ 134,926 บาท ต่อคนต่อปี เป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ ส่วนด้านโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบกับ การส่งเสริมแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจ SMEs ของภาครัฐ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ขยายตัวจากปริมาณการผลิตหินปูนก่อสร้าง ตามปริมาณ ความต้องการหิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่ภาครัฐมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่จังหวัดส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดกำแพงเพชร มีการเติบโตจากการลงทุนผลิตด้านการก่อสร้าง ทั้งจากโปรเจคที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ห้างค้าปลีกและโรงงานอุตสาหกรรม ทางการเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มอีกทั้ง จังหวัดกำแพงเพชร มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม เหมาะแก่การอยู่อาศัย สามารถรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ ทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค จากศักยภาพของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีดินดี น้ำดี ป่าสมบูรณ์ จึงเป็นที่มา ของการกำหนด เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่า “แหล่งเกษตรปลอดภัย พลังงานทดแทน และท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ” ไทวัสดุเองก็เป็นหนึ่งในผู้นำค้าปลีกวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญของภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ประกอบกับความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า ผู้รับเหมาเจ้าของบ้าน เจ้าของธุรกิจ SMEs ก็มีดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดตัว


ไทวัสดุ สาขากำแพงเพชรที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนทำเล ศักยภาพ ที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ตอบโจทย์ และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในการจับจ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ ในฐานะเจ้าบ้าน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ไทวัสดุ สาขากำแพงเพชรแห่งนี้ ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการ และยังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่กว่า 300 อัตราจ้างและต้องขอขอบคุณไทวัสดุ และเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น