กำแพงเพชร-ประชุมคณะฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38
กีฬา

กำแพงเพชร-ประชุมคณะฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38


เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายสุนทร รัตนากร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร นายกมล สิมเมือง ปฏิคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และนายดิเรก มากเจริญ เหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 "กำแพงเพชรเกมส์" ซึ่งเดิมกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2566 เลื่อนกำหนดวันเป็น ระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "ชากังราวเกมส์" เดิมกำหนดจัดการแข่งชัน ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2566 เลื่อนกำหนดการแข่งขันเป็น ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 เนื่องจากกำหนดการเดิมตรงกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤษภาคม 2566 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3 - 9 มิถุนายน 2566


เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกำแพงเพชร จึงประชุมคณะฝ่ายเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 ขึ้นดังกล่าว

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น