กำแพงเพชร-หมดโควิด-19 ชุมชนไฟฟ้าพัฒนาทำบุญกลางบ้านสืบสานพุทธศาสนาเสริมสร้างความสามัคคี
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-หมดโควิด-19 ชุมชนไฟฟ้าพัฒนาทำบุญกลางบ้านสืบสานพุทธศาสนาเสริมสร้างความสามัคคี


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นายสรยุทธ์ เอกวัฒสกุลวงศ์ ประธานชุมชนฯร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อสม.ชุมชนไฟฟ้าและพี่น้องประชาชนชาวชุมชนไฟฟ้า ซึ่งมีนายสุนทร จินดาอินทร์ อดีตวุฒิสมาชิกสภาฯ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีทางคณะกรรมการชุมชนได้นิมนต์พระสงฆ์จาก(วัดช้าง) วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เป็นอันเสร็จพิธีที่บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนไฟ้ฟ้า ซ.15
ซึ่งงานบุญประเพณีกลางบ้านของชุมชนไฟฟ้านั้นได้หยุดจัดกิจกรรมติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากติดกับปัญหาโควิด -19 ระบาด มาในปีนี้สถานการณ์ได้ผ่อนคลายและกับคืนสู่สภาวะปกติ ทางคณะกรรมการชุมชนจึงได้มีการประชุมหารือและกำหนดจัดพิธีทำบุญขึ้นและยังคงยึดหลักในการทำบุญกลางบ้านส่งเสริม บำรุงพระพุทธศาสนา เสริมสร้างกำลังใจและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมทำบุญกลางบ้านที่ชุมชนไฟฟ้าในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการชุมชนได้รับเกียรติจาก สส.ไผ่. ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชรเขต1 นายโชคดี สุทธะมุสิก อดีตสถิติจังหวัด คุณชมดี สุทธะมุสิก คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ คุณฐิติมา เลิศประเสริฐ (ป้าอี๊ด) ผู้ช่วย สส.กำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ สมาชิกสภา เขต 3 ประกอบไปด้วยนายบุญรอด กล่อมยัง นางสมพิศ เหล่ารอด นายชลอ ดวงคำ นายบุญสุทธาวาส นายภณฤทธิ์ อุดมรัตนศิริชัย ได้ร่วมกับพี่น้องชาวชุมชนไฟฟ้าทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่สืบไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น