กำแพงเพชร-โครงการติวเตอร์อาสา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคลังปัญญาผู้สูงอายุ คลังปัญญาเสริมความรู้ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-โครงการติวเตอร์อาสา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคลังปัญญาผู้สูงอายุ คลังปัญญาเสริมความรู้ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ห่วงใย ใส่ใจเด็กชนบท จัดโครงการติวเตอร์อาสา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคลังปัญญาผู้สูงอายุ "คลังปัญญาเสริมความรู้ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย" สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบท จำนวน 91 คน ติวเทคนิคพิชิตวิชาเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย(A-Lelel) ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร. ระมัด โชชัย อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลังปัญญาผู้สูงอายุด้านการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาเคมี

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว ตลอดจนการพัฒนาคน สังคมและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคไปปรับใช้ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ห้อง 14301 ชั้น 3 ตึกอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น