กำแพงเพชร-อาจารย์โอ ชากังราว จัดการแข่งขันฟุตบอล 7คน รายการเศรษฐีอริยทรัพย์กำแพงเพชร ซุปเปอร์คัพ 2023
กีฬา

กำแพงเพชร-อาจารย์โอ ชากังราว จัดการแข่งขันฟุตบอล 7คน รายการเศรษฐีอริยทรัพย์กำแพงเพชร ซุปเปอร์คัพ 2023


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อาจารย์โอ ชากังราว จัดการแข่งขันฟุตบอล 7คน รายการเศรษฐีอริยทรัพย์กำแพงเพชร ซุปเปอร์คัพ 2023 ชิงรางวัลสนับสนุนทีมแบบจัดเต็ม โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 300 คน ประกอบไปด้วย เด็ก และประชาชน ทั่วไป


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนรายการเศรษฐีอริยทรัพย์กำแพงเพชร ซุปเปอร์คัพ 2023 มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีการเล่นฟุตบอลกันอย่างกว้างขวาง และ มีมาตรฐาน 2. เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 3. เพื่อส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนประชาชนหันมาสนใจกีฬาและห่างไกลยาเสพติด กีฬาเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม สร้างบุคคลให้เป็น ผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ

นอกจากนี้การแข่งขันกีฬายังมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักกีฬา โดยเฉพาะการนำกิจกรรมกีฬามาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านและป้องกัน ยาเสพติด ช่วยให้ห่างไกลอบายมุขสร้างเสริมสุขนิสัยสุขภาพที่ดี โดยให้หมู่บ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจและนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น