กำแพงเพชร-คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอพรานกระต่ายเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอพรานกระต่าย
กีฬา

กำแพงเพชร-คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอพรานกระต่ายเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอพรานกระต่าย


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายนิราศ แสนสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอพรานกระต่าย โดยมี นายอรัญ ปาพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักกีฬา และกองเชียร์ เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ในการพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงด้วยกีฬา " 1 นักเรียน 1 กีฬา" มีทักษะการเล่นพื้นฐาน (เล่นเป็น) พัฒนาทักษะการเล่นอย่างชำนาญ(แข่งขันระดับโรงเรียน) และพัฒนาให้มีทักษะเป็นเลิศ เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป


การแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอพรานกระต่าย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงเรียน คือ กลุ่มพรานกระต่าย, กลุ่มคุยตะแบก, กลุ่มคลองคีรี, กลุ่มหนองหัววัว และกลุ่มท่าไม้-วังควง โดยกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วย 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล ชาย-หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย-หญิง, เปตอง ชาย-หญิง และกรีฑา นอกจากนั้น ยังจัดให้มีขบวนพาเหรด และกองเชียร์

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น