กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามจัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน นำเยาวชนทุกหมู่แข่งขันฟุตบอลเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด
กีฬา

กำแพงเพชร-องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามจัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน นำเยาวชนทุกหมู่แข่งขันฟุตบอลเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามโรงเรียนบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายประจวบ ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เป็นประธานเปิดงาน"โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน " ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายสมบัติ กันทะชุมภู รองนายกฯ นายสรวิทย์ ปันสา เลขาฯ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศไทย การดำเนินโครงการ to be number one ที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ที่มีพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติการพัฒนาการของวัยรุ่นเป็นหลัก ดังนั้นกีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจพร้อมทั้งให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อให้ห่างไกลกับยาเสพติด
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นายสุรพงษ์ ชำนาญวิทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนรามพร้อมเจ้าหน้าที่รวมทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 13 หมู่ได้นำเยาวชนทุกหมู่มาตั้งทีมฟุตบอล 7 คน และทำการแข่งขันเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน ซึ่งมีถ้วยรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ โดยมีนายจันทร์ สายสุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เป็นเจ้าภาพอำนวยเรื่องสถานที่ในการแข่งขันในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น