กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลวังยาง เปิดกีฬาต้านยาเสพติด ประกาศเป็น ศัตรูยาเสพติดทุกประเภท ปกป้องคนในชุมชนสร้างน้ำใจนักกีฬา เสริมสุขภาพดีในชุมชน
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลวังยาง เปิดกีฬาต้านยาเสพติด ประกาศเป็น ศัตรูยาเสพติดทุกประเภท ปกป้องคนในชุมชนสร้างน้ำใจนักกีฬา เสริมสุขภาพดีในชุมชน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.พ.66 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังน้ำ ม.4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร "นายอนันต์ ผลอำนวย" ส.ส.กำแพงเพชร และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และ "นายชัยยศ ตั้งนิยม" ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยมี "นายแสน ผิวลออ" นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังยาง กล่าววัตถุประสงฆ์การจัดงาน โดยมีชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


โดยการเปิดงานได้มีการจำลองยาเสพติดในรูปแบบต่างๆมาเผาทำลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านยาเสพติด ประกาศเป็นศัตรูกับยาเสพติดทุกประเภท พร้อมกับการกล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับวัตถุประสงฆ์การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งนี้ เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกประเภท ที่จะทำลายอนาคตของบุตรหลานและคนในชุมชน พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเทศบาลตำบลวังยางเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเป็น 4 สี ทั้งหน่วยงานราชการ ,ผู้นำชุมชน ,ชาวบ้าน และเยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ,ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล ,เปตอง โดยกีฬาคู่เปิดสนามได้จัดการแข่งขันชักเย่อระหว่างทีมผู้นำท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังยาง ร่วมแข่งขันด้วยความสนุกสนาน และผลการแข่งขันครั้งนี้ทีมจากชาวบ้านเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ตลอดทั้งวันจะเป็นการแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆ โดยจะมีการมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม


"นายอนันต์ ผลอำนวย" ส.ส.กำแพงเพชร และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร กล่าว่า "การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมของเทศบาลตำบลวังยาง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งขณะนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในระดับประเทศลงมาสู่ระดับรากหญ้า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบปรามป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งหากเยาวชนและบุตรหลานตกเป็นทาสของยาเสพติด ก็จะทำให้เกิดปัญหาทางสังคม อาชญากรรมต่างๆขึ้นในประเทศ ทั้งนี้เราทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้บุตรหลานและคนในชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกประเภทพร้อมหันมาออกกำลังกายแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคร้าย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น