กำแพงเพชร-พิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 Inspired by Thai PBS
กีฬา

กำแพงเพชร-พิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 Inspired by Thai PBS"เพื่อนกันมันส์โนแอล"(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ชิงแชมป์ประเทศไทย


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง และภาคีเครือข่ายรักษ์สุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายภูวณัฏฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 Inspired by Thai PBS "เพื่อนกัน มันส์โนแอล"(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ชิงแชมป์ประเทศไทย(รอบคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชร) ร่วมด้วยนางอรทัย อณุรักษ์วัฒนะ รองคณะบดีฝ่ายวิจัย และกิจการพิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, นายสุภัช กาเรียนธร หัวหน้ากรรมการตัดสินการแข่งขัน โค้ชผู้ฝึกสอน และนักกีฬาแต่ละทีม เข้าร่วมการจับฉลากการแข่งขันในครั้งนี้เนื่องด้วยนโยบายสาธารณะและความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ ให้การกีฬาเป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพผู้ฝึกสอนและผู้เกี่ยวช้องมีความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณค่าของน้ำใจนักกีฬา และดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน ที่สอดคล้องตามวาระรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ นโยบายกีฬาสร้างเยาวชน ที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะมีกฎหมายควบคุมการขาย การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติด และการพนันที่ผิดกฎหมายมีการดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง แต่มาตรการ กฎหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยมาตรการเชิงบวก การส่งเสริมการใช้ชีวิต และทักษะชีวิต ดังนั้น ภารกิจของหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนจะต้องมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ดี สร้างโอกาส และสนับสนุนเยาวชนในก้าวข้ามปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ดังนั้นสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง และภาคีเครือข่ายรักษ์สุขภาพ จึงจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 Inspired by Thai PBS "เพื่อนกันมันส์โนแอล"(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ชิงแชมป์ประเทศไทย(รอบคัดเลือก จังหวัดกำแพงเพชร) ขึ้น เพื่อคัดเลือกทีมฟุตซอลเยาวชนประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 เป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนล่าง และเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่ร่วมแข่งขันได้มีประสบการณ์ชีวิต รักสุขภาพ รักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง และก้าวแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด รวมทั้งการยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬา ขอโทษ ให้อภัย การสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน (โค้ช) ผู้จัดการทีม คณะทำงาน ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญมากเพราะจะเป็นผู้สร้างนักกีฬาให้มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีเป้าหมายของชีวิต และรู้จักใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่จะเติบโตเป็น ผู้ใหญ่หรือนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จต่อไป เป็นการยกระดับการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนในประเทศไทย โดยจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับโซนระดับภาค และชิงแชมป์ประเทศไทย จัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐาน โดยมีการ ถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของ Thai PBS และ Fan page face book เครือข่ายสมาคมสร้างสุขกำแพงเพชร


การแข่งขันครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน 16 ทีม โดยทีมที่ชนะการแข่งชันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และทีมอันดับ 1 และ 2 จะได้เป็นทีมตัวแทนของโซนภาคเหนือตอนล่าง ไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL NO L CUP INSPIRED BY THAI PBS ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนล่างต่อไป ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับใบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อม พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาทและ 1,000 บาท ตามลำดับ โดยการแข่งจะจัดขึ้นในระหว่างวนที่ 3 - 5 มีนาคม 2566 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น