กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาปิดโครงจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาปิดโครงจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานปิดโครงจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันโดยมี นายวิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงาน
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้จัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแข่งขันฟุตบอลลีก 7 คน เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จัดโดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึง 28 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะการกีฬา ปลูกฝังให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


อีกทั้งสามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนและประชาชนให้หันมาเล่นกีฬาฟุตบอล เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาโดยไม่พึ่งพายาเสพติด อบายมุขและสื่อลามกต่างๆ สามารถใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติสติปัญญาเป็นอย่างดี ร่วมถึงช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการกีฬาอย่างถูกวิธี ภายใต้ผู้ฝึกซ้อมหรือกรรมการตัดสินที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬาอย่างถูกต้อง จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้แก่เยาวชนของชาติ ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น