กำแพงเพชร-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเปิดงานมหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติและการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค งาน 50 ปี KPRU
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเปิดงานมหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติและการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค งาน 50 ปี KPRU


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแสดงนาฏศิลป์นานาชาติและการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค งาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผช.ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงและรร่วมชมพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมากผช.ศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี ซึ่งถือได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาท้องถิ่น อยู่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมที่พัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรมาโดยตลอดและในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน การแสดงนาฏศิลป์นานาชาติ และการแสดงนาฏศิลป์ไทย พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้รับชมการแสดงจากต่างประเทศที่หาชมได้ยาก และเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สากลอีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น