กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล 1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนเทศบาล 1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "รั้วฟ้า-ดำเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "รั้วฟ้า-ดำ เกมส์"ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงนางสาวรสริน เต็มปลื้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "รั้วฟ้า-ดำ เกมส์"ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งในสองปีที่ผ่านมา อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 จึงต้อง งดการจัดกิจกรรม และในปีนี้หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง


โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด"รั้วฟ้า-ดำ เกมส์" ขึ้นนอกรอบระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2566 และจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยมีกีฬาในการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. กีฬาสากล ได้แก่ กีฬาฟุตบอล และกีฬากรีฑา 2. เกมกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ กีฬาชักกะเย่อ เกมวิ่งเปี้ยว เกมโยนระเบิด เกมวิ่งกระสอบ และเกมกินวิบาก

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น