กำแพงเพชร-พิธีมอบเกียรติบัตร พิธีลาสิกขา และพิธีอธิษฐานจิตเป็นพระราชกุศลโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พิธีมอบเกียรติบัตร พิธีลาสิกขา และพิธีอธิษฐานจิตเป็นพระราชกุศลโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป


ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร พิธีลาสิกขา และพิธีอธิษฐานจิตเป็นพระราชกุศล โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน โดยมีพระราชวัชรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ตามที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 12 - 26 มกราคม 2566 นั้น เพื่อให้การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดกำแพงเพชร จึงจัดพิธีมอบเกียรติบัตร พิธีลาสิกขา และพิธีอธิษฐานจิตเป็นพระราชกุศล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปขึ้น


ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระธรรม พระวินัย การฝึกกรรมฐานและการปฏิบัติตนในเพศบรรพชิต และมีพระพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนให้คำแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบรรพชาอุปสมบทเป็นอย่างยิ่ง แม้ลาสิกขาไปแล้วก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวสังคม และประเทศชาติต่อไปได้

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น