กำแพงเพชร-กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลำน้ำคูคลองและกำจัดผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลำน้ำคูคลองและกำจัดผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566


เมื่อวันที่ 26 ม.ค.66 เวลา 10.30 น. ที่บ้านบึงวังแม่ลาด ม.2 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ลำน้ำคูคลอง และกำจัดผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 โดยกำหนดให้โครงการกำจัดผักตบชวา ที่วังแม่ลาด ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็น Kick OFF ซึ่ง ได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรกล รถแบคโค, เรือท้องแบน, รถบรรทุก, จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอคลองขลุง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


สำหรับคลอง วังแม่ลาด เป็นอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านมีขนาดพื้นที่ 42 ไร่ และมีความลึก 6 เมตร ได้รับการระบายน้ำมาจากหมู่ 1 บ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ซึ่งสามารถผันน้ำใช้ประโยชน์ ให้กับพื้นที่ทำการเกษตร และอื่นๆ ให้กับหมู่ 2 บ้านของแม่ลาด, หมู่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย หมู่ 4 บ้านเกาะแตง และหมู่ 5 บ้านหนองขาม ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น