กำแพงเพชร-ชาวอิ้วเมี่ยนคลองลานจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน
วัฒนธรรม

กำแพงเพชร-ชาวอิ้วเมี่ยนคลองลานจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน


ที่ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อิ้วเมี่ยน (ตรุษจีน) สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม ส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน โดยมีนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และพี่น้องชาวอิ้วเมี่ยนในจังหวัดกำแพงเพชร และตัวแทนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก


นายพายัพ ฟุ้งธีรกุล ผู้แทนกุ่มอิ้วเมี่ยนคลองลาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา เผ่าอิ้วเมี่ยน เป็นการส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ของชาวไทยภูเขาเผ่าอิ้วเมี่ยน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุตรหลานและประชาชนทั่วไป ได้เคารพสักการะองค์เปี่ยนฮู่ง ซึ่ง เป็นที่เคารพของชาวอิ้วเมี่ยน และได้เห็นถึงความสำคัญและวัฒนาธรรมที่สืบทอดกันมา รักษาให้คงอยู่สืบไป โดยก่อนพิธีเปิดงานจะเริ่มขึ้นรองผู้ว่าราชจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ที่มาร่วมงานเข้าสักการะองค์เปี่ยนฮู่ง ซึ่ง เป็นที่เคารพของชาวอิ้วเมี่ยน ชิมอาหารประจำชนเผ่าของชาวอิ้วเมี่ยนจากนั้นทั้งหมดร่วมขบวนปี่กลองของชาวอิ้วเมี่ยนเข้ามายังบริเวณของการจัดงาน ชมการเปิดตัวผู้ชนะเลิศการประกวดธิดาดอย ซ่งเป็นสาวน้อยวัย 15 ปีชาวอิ้วเมี่ยนกำแพงเพชรเป็นผู้คว้าชัยชนะมาได้ ชมการแสดงประจำเผ่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดงานด้วยการตำครก ต่อด้วยการแสดงอีกเล็กน้อย ต่อด้วยการร่วมสังสรรค์กันในส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ร่วมรับประทานอาหารประจำชนเผ่าอิ้วเมี่ยนหลากหลายชนิด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น