กำแพงเพชร-“เฉาก๊วยชากังราว” เติมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานภายในบริษัท ก่อนมอบแต๊ะเอียถ้วนหน้า!
สังคม

กำแพงเพชร-“เฉาก๊วยชากังราว” เติมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานภายในบริษัท ก่อนมอบแต๊ะเอียถ้วนหน้า!


ที่อาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”อมรรัตน์” บริษัท เฉาก๊วยชากังราว ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์และคุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ประธานและผู้บริหารบริษัท เฉาก๊วยชากังราว ได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีความตระหนักต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อคุณภาพของการผลิตสินค้าคือเฉาก๊วยชากังราว มีพนักงานร่วมร้อยคนสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพระนั่งรับฟังการอบรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทฯ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนหรือชาวไทยเสื้อสายจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย ชาวจีนหรือขาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก ในช่วงวันตรุษจีนจะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนและจิตใจผ่านปีใหม่อย่างสะอาด สดใส และตรงกับวันพระที่ชาวไทยจะนิยมไปทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต ตนจึงได้เอาวันนี้มาเป็นวันที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานภายในบริษัท ด้วยการมอบแต๊ะเอีย เป็นการตอบแทนให้กับทุกคนได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี แต่ก่อนที่จะมีการมอบแต๊ะเอียหรือโบนัสให้กับพนักงาน ตนได้นำคุณธรรม จริยธรรมมาทำการอบรมสั่งสอนให้พนักงานทุกคน มีความตระหนักต่อหน้าที่ ระลึกถึงคุณความดีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะลูกค้าที่ได้อุดหนุนซื้อสินค้าจากบริษัทไปแล้วจะมีความมั่นใจ เชื่อใจและประทับใจในคุณภาพ ที่เกิดจากความตั้งใจของทุกคน ซึ่งดังกล่าว ยังเป็นพื้นฐานของชีวิตในการกระทำความดี ที่ทุกคนควรยึดปฏิบัติ และจะส่งผลดีต่อตัวเราเองในที่สุดต่อจากนั้นนายเสริมวุฒิได้มอบแต๊ะเอียให้ตามระดับเท่าเงินเดือนของพนักงานทุกคนและที่สำคัญ พนักงานที่ทำงานครบ5ปี ก็จะได้รับเงินพิเศษเพิ่ม 50,000 บาท ส่วนคนที่ทำงานครบ 10 ปีก็จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีกจำนวน 100,000 บาท ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น