กำแพงเพชร-โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร จัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้า ปีงเถ่ากง – ม่า อย่างยิ่งใหญ่
สังคม

กำแพงเพชร-โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร จัดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้า ปีงเถ่ากง – ม่า อย่างยิ่งใหญ่


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศาลเจ้า ปีงเถ่ากง – ม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ ริมปิง) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และโรงเรียนนนาชาติ ที่ซีอี เป็นประธาน เปิดงานวันตรุษจีน ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีคุณสุวนิช ภู่ขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร คุณสกลวรรณ ภู่ขจร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร คุณขจรวรรณ ภู่ขจร ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดงานวันตรุษจีนขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม


เนื่องด้วยโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้เปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากการเรียนการสอนด้านการใช้ภาษาแล้ว ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีนและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายพันปี ซึ่งนำไปสู่การจัดงานตรุษจีนในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของจีน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวันตรุษจีน 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความกล้าแสดงออก 4. เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถการใช้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีนได้ อย่างเหมาะสม และใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยในวันนี้โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้จัดการแสดงอันงดงามตระการตา ของนักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 14 ชุด บรรยากาศในปีนี้คึกคักเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 จึงได้หยุดมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งปีนี้สถานการณ์ดีขึ้นจึงได้จัดงานตรุษจีน มีการแสดงกลองใหญ่ ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ขบวนเอ็งกอ และการแสดงอื่นๆ ทำให้เด็กนักเรียนร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เป็นภาพที่น่ารัก มีลอยยิ้มกันไปตามๆกัน ท่ามกลางเสียงกลอง เสียงฉาบ ที่ดังกังวานไปที่ศาลเจ้า

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น