กำแพงเพชร-กิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร
สังคม

กำแพงเพชร-กิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. ที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานใน กิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ 5 ร่วมด้วย,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับการจัดกิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงาน หน่วยงานส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดแบบไม่เป็นทางการ แบบเป็นกันเอง เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของแต่ละส่วน แต่ละภาคเอกชนที่ต้องการเสนอให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบในเบื้องต้น โดยจะมีการหมุนเวียนให้แต่ละส่วนราชการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแต่ละเดือนๆ ละ 2 ครั้ง

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น