กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
กีฬา

กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)" Sport day ทุ่งสวน" ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)" Sport day ทุ่งสวน" ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยนายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชุมชน และคณะครูเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง


ก่อนเริ่มพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าว คำถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ ทรงหายจากพระอาการประชวร


จากนั้นนายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กล่าวว่าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุก ๆ ปี และในปีนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นวันที่ 16 ธันวาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง

2.เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

3.เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา

4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ

5.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

6.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนการแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู โดยมีกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ,แชร์บอล ,เปตอง ,กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ อีกด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น