กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดวิ่งการกุศล S1 Fun Run 2022 สมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนากีฬาอำเภอลานกระบือ เป็นปีที่ 4
กีฬา

กำแพงเพชร-ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดวิ่งการกุศล S1 Fun Run 2022 สมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนากีฬาอำเภอลานกระบือ เป็นปีที่ 4


กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง S1 Fun Run 2022 นำโดย คุณอนันต์ อมรประภาวัฒน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) จัดโครงการวิ่งการกุศล ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงาน ปตท.สผ. บริษัทผู้รับเหมา หัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนพัฒนากีฬาอำเภอลานกระบือเป็นปีที่ 4 หลังจากงดจัดโครงการไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19S1 Fun Run 2022 ได้จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ และศูนย์ฝึกซ้อมการขับรถอย่างปลอดภัยของ ปตท.สผ. อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร กำหนดระยะทางวิ่ง 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะ 1.7 กิโลเมตร ตามเส้นทางวิ่งของเทศบาลตำบลลานกระบือ และ ระยะ 5 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกทั้งหมด 6ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเยาวชนชาย-หญิง ประเภทประชาชนทั่วไปชาย-หญิง และประเภทสูงวัยใจสู้ อายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง ในปี 2565 นี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,994 คน โดยค่าสมัครวิ่งทั้งหมด จากประเภทเยาวชน คนละ 50 บาท และ ประเภทประชาชนทั่วไป คนละ 100 บาท พร้อมทั้ง เงินสบทบเพิ่มเติมอีก 50 บาท ต่อคน จาก ปตท.สผ. ได้ส่งมอบให้กับ ดร. จรัญ พะโยม ประธานกองทุนพัฒนากีฬาอำเภอลานกระบือ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทำให้ได้งบประมาณสมทบเข้ากองทุนเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนากีฬาในพื้นที่อำเภอลานกระบือทั้งสิ้น 283,900 บาทS1 Fun Run 22022 ในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลลานกระบือ ภายใต้การนำของนายรังสรรค์ จูด้วง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น