กำแพงเพชร-ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จับมือ ร.ร.นาบ่อคำวิทยา คว้ารองแชมป์ชักเย่อ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5
กีฬา

กำแพงเพชร-ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จับมือ ร.ร.นาบ่อคำวิทยา คว้ารองแชมป์ชักเย่อ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5


การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 พิจิตรเกมส์ ชนิดกีฬาชักเย่อ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมชาย ประกอบด้วย พิจิตร, เชียงใหม่, กำแพงเพชร และลำพูน และทีมหญิง ประกอบด้วย พิจิตร, เชียงใหม่, กำแพงเพชร และลำพูน ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร ประเภททีมชาย ตัวแทนจังหวัดเป็นนักกีฬาจาก โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักกีฬาประกอบด้วย ติณห์ภัทร ตาบุตร, วุฒิชัย ขรพัฒน์, ธีระภัทร ขอนทอง, ธีรพงศ์ แสนสุข, ธำรงวุฒิ นารอด, พัชรพล โพธิ์เทพ, สรวิชญ์ คำเผือก, วุฐชัย บดีรัฐ, ภาณุพงศ์ สุวรรณพัฒน์, ณัฐภูมิ แสงสว่าง, ธีรพงศ์ บดีรัฐ และธีรเดช รอดกสิกรรม


ส่วนประเภททีมหญิง ตัวแทนจังหวัดเป็นนักกีฬาจาก โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นักกีฬาประกอบด้วย วรานุช แซ่พ่าน, เบจมาศ ทาเอื้อ, พิมพ์ชนก ภูเฆม, ประภัสรา ยอดรัตน์, ประภาภรณ์ ยอดรัตน์, เดือนฉาย สุตาคำมี, จุฑาทิพย์ เฉลิมนามเคน, สุภนิตา สรสิทธิ์, ก้านตอง มีหมื่น และจุฬาลักษณ์ คล้ายสินธ์ ผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย จังหวัดกำแพงเพชร แพ้ จังหวัดเชียงใหม่ 0-2 เกม คว้าเหรียญเงิน ประเภททีมหญิง จังหวัดกำแพงเพชร แพ้ จังหวัดเชียงใหม่ 0-2 เกม คว้าเหรียญเงิน และได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์


วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 อันดับการแข่งขันประเภททีมชาย อันดับ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 2 จังหวัดกำแพงเพชร อันดับ 3 จังหวัดลำพูน อันดับ 4 จังหวัดพิจิตร อันดับการแข่งขันประเภททีมหญิง อันดับ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 2 จังหวัดกำแพงเพชร อันดับ 3 จังหวัดพิจิตร อันดับ 4 จังหวัดลำพูน ทีมที่ได้อันดับ 1 และ 2 ได้เป็นตัวแทนภาค 5 ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น