กำแพงเพชร-คึกคัก!! นอกระบบก็มีกีฬา
กีฬา

กำแพงเพชร-คึกคัก!! นอกระบบก็มีกีฬา "กศน.พานต๋าย เกมส์" 10 ตำบลชิงชัย ก้าวสู่ระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กศน.อำเภอพรานกระต่าย ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่ายโดยมีนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการฯเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย


ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ในการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ประเภทคือ 1.กีฬาสากล ได้แก่กีฬาฟุตบอลชาย วอลเล่ย์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตอง ชาย – หญิง 2.กีฬามหาสนุก ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอลน้ำ วิ่ง superman และ กินวิบาก โดยมีนักศึกษาจาก 10 ตำบลแบ่งออกเป็น 3 โซนโดยมีโซนสีเขียว โซนสีฟ้าโซนสีแสดรวบทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ถือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน กศน.อำเภอพรานกระต่าย เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับ กศน.จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะมีการแข่งขัน กศน.เกมส์(ระดับจังหวัด)ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(ริมปิง)ต่อไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น