กำแพงเพชร-กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพลังปั่น สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน
กีฬา

กำแพงเพชร-กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพลังปั่น สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ที่ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพลังปั่น สำนึกคุณพ่อของแผ่นดิน "Reminiscent The Great King" โดยมี นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, ประชาชน, นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 1,000 คน


โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเส้นทางการปั่นจักรยาน เป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทาง 9 กิโลเมตร กับ ระยะทาง ๒3 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางทั้งสองระยะทางเป็นเส้นทางที่ปั่นผ่านสถานที่สำคัญๆ ในเขตตัวเมืองกำแพงเพชร เช่น แม่น้ำปิง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน และสถานที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมายตลอดเส้นทาง และมีกองเชียร์คอยลุ้น คอยเชียร์ส่งกำลังให้กับนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามจุดต่างๆ
นอกจากนั้น ยังมีอาหาร และเครื่องดื่ม ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร นำมาปรุงกันสดๆที่บริเวณลานกิจกรรมเพื่อเตรียมต้อนรับนักปั่นและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น