กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬา หนองกรด คัพ ครั้งที่ 1 คึกคัก เยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหนุน การศึกษาต้านยาเสพติด
กีฬา

กำแพงเพชร-เปิดการแข่งขันกีฬา หนองกรด คัพ ครั้งที่ 1 คึกคัก เยาวชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อหนุน การศึกษาต้านยาเสพติด


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองกรด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด"หนองกรด คัพ"ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ส.อ. ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ร่วมด้วย นายโจม ฐิตะชนภัค ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร , นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร ,นายบุญเลิศ ก้อนจ้าย รองนายก อบต.สระแก้ว, นายปรีชา คำพวงวิจิตร สมาชิกสภาตำบล สระแก้ว หมู่ 2 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน”หนองกรด คัพ” ต้านภัยยาเสพติดครั้ง 1 เกิดจากความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เห็นว่ากีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์และการแก้ปัญหายาเสพติด และฟุตบอลเป็นกีฬาที่เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนให้ความนิยมทั่วไป อีกทั้งในอดีตที่ผ่านมา”หนองกรดคัพ”คือสนามกีฬาที่หลายคนรู้จักให้การยอมรับและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และที่สำคัญเงินรายได้จากการแข่งขันจะได้นำมอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งการแข่งขันจะเปิดรับสมัครประเภทประชาชนทั่วไปจำนวน 32 ทีมพร้อมฟุตบอลอาวุโสรับเชิญคู่พิเศษ 4 ทีม


มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีพาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ

2. เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

3. เพื่อเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ ป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในจังหวัดกำแพงเพชร

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนเยาวชนให้แข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอ

5. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านตำบลแสะหารายได้ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มี WO คุณภาพยังยืน

6. เพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหนองกรด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น