เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ตอนรับฤดูหนาว
เที่ยว

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ตอนรับฤดูหนาว


ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. ณ บริเวณตลาดต้นโพธิ์ (ตลาดควาย) กับกิจกรรม “การพัฒนาย่านพหุวัฒนธรรม เมืองชากังราว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร “ตลาดควาย” ต้นโพธิ์ ขอเชิญเที่ยว ชม ช๊อป ชิม • สัมผัสบรรยากาศวิถีวัฒนธรรมด้านอาหาร • อาหารอร่อยๆ มาตรฐาน Street Food Good Health. กรมอนามัย • อาหารพื้นถิ่น หาชิมยาก ระดับ TOP 10 ด้วยประสบการณ์ด้านอาหารกว่า 30 ปี


สินค้าพื้นถิ่น ทางวัฒนธรรม

o เมนูขนมหวาน และอาหารไทย

o และอาหารผัก ผลไม้ อื่นๆ อีกมากมาย

• การฟังคนตรีสด เพราะๆ โฟรคซอง Acoustic Guitar

• และมอบบริการพิเศษ ทุกท่านนั่งรถราง ลงทะเบียนเที่ยวชมเมืองกำแพงเพชร ยามเย็นและค่ำ ชมสถานที่สำคัญ ตลอดเส้นทาง อาทิ o อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระแก้ว ชมบรรยากาศ Light Up ประดับตกแต่งโบราณสถานยามค่ำคืน

o ชมศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 700 ปี

o ต้นสักทรงปลูก และอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

o ชมเส้นทางถนนราชดำเนิน

o วัดบาง วัดเสด็จ วัดเทพโมฬี

o ศาลเจ้าบึงเถ่ากง-ม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ)

o ตลาดไนท์บาซ่า

o ริมแม่น้ำปิง Street Art เรืองแสง ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

o หอนาฬิกา วงเวียนต้นโพธิ์ พลาดไม่ได้


ขอเชิญให้คุณได้สัมผัสและผ่อนคลายกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณตลาดต้นโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น