กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม การพัฒนาย่านพหุวัฒนธรรม เมืองชากังราว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ( ตลาดควาย ต้นโพธิ์ )
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรม การพัฒนาย่านพหุวัฒนธรรม เมืองชากังราว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ( ตลาดควาย ต้นโพธิ์ )


เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณตลาดต้นโพธิ์ (ตลาดควาย) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาย่านพหุวัฒนธรรม เมืองชากังราว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร” ที่ “ตลาดควาย” ต้นโพธิ์ขึ้น โดยประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศวิถีวัฒนธรรมด้านอาหาร อาหารอร่อย มาตรฐาน street food good health. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอาหารพื้นถิ่น ที่หาชิมยาก ระดับ top 10 ร้านจำหน่ายอาหารบางร้านมีประสบการณ์ด้านอาหารกว่า 30 ปี นอกจากนั้นยังมีบริการรถรางนำเที่ยว การแสดงดนตรีสดของศิลปิน สำหรับเสาร์ที่ 19 เป็นครั้งที่ 2 ของการจัดงานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การขาย ให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับตลาดให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองกำแพงเพชรด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น