กำแพงเพชร-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำ ผู้นำแห่ต้อนรับเพรียบ!
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำ ผู้นำแห่ต้อนรับเพรียบ!


เมื่อเวลา 13.30 น.ที่บ้านหนองบงหมู่ 21 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำ โดยมีหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนกว่า 400 คนให้การต้นรับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวรายงานให้ทราบว่า โครงการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1 ใน 22 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะรับน้ำเป็นจังหวัดที่ 2 ต่อจากจังหวัดตาก กรมชลประทานจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำของราษฎร สูบน้ำเข้าคลองเพื่อทำการเกษตร แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการกรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำพร้อมอาคารประกอบ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี เริ่มก่อสร้างในปี 2566-2567 ลักษณะโครงการ ฝายกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่สูง 3 เมตร ยาว 380 เมตร ประตูระบายน้ำ(ปตร.)ปากคลองส่งน้ำ ขนาด 6.0 x 5.0 เมตร จำนวน 1 ช่อง ขุดลอกคลองส่งน้าพร้อมดาดคอนกรีต ความยาว 480 เมตร งานป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และอาคารประกอบอื่น ๆ ผลประโยชน์โครงการ ส่งน้าให้พื้นที่ชลประทานได้ 20,000 ไร่ และมีพื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 70,000 ไร่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยพื้นที่ 3 อำเภอ 6 ตำบล ได้แก่ตำบลลานดอกไม้ ตำบลหนองปลิง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลเพชรชมพู ตำบลโกสัมพี ในเขตอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลท่าไม้ ตำบลวังควง ในเขตอำเภอพรานกระต่าย และใช้งบประมาณ 314,400,000 บาท
หลังจากที่กล่าวรายงานเสร็จสิ้นได้พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ ได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก โดยกรมชลประทานต้องเร่งรัด โครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ภายในปี 2567 ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมแรงกัน ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และขอให้ทุกท่าน เชื่อมั่นว่า รัฐบาลมีความห่วงใย และมุ่งมั่น พัฒนา ทุกมิติ ให้พี่ น้องประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น