กำแพงเพชร-สโมสรสิงห์โตเมืองกำแพง มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
กีฬา

กำแพงเพชร-สโมสรสิงห์โตเมืองกำแพง มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย หมู่ที่ 5 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ,นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองคลุง, นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย อดีตปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร , นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประหยัด ติ๊ปมุ้ง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร


เนื่องด้วยสโมสรสิงห์โตเมืองกำแพง โดยนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสโมสรสิงห์โตเมืองกำแพง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 25 ไร่ มีนางวิไลวรรณ สมัตถะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย จัดการศึกษา 2 ระดับคือ 1.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย มีนักเรียนจำนวน 10 คน 2.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา มีทั้งเรียนจำนวน 41 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน 8 คน นักเรียน 51 คนซึ่งปัจจุบันโรงเรียนต่างๆที่อยู่นอกอำเภอเมือง ยังประสบปัญหาในเรื่องขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาเป็นจำนวนมาก การมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ ก็เพื่อให้เด็กๆนักเรียนนำไปใช้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมุ่งมั่นในกิจกรรมกีฬาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีความรู้ด้านกีฬา เพื่อก้าวไปสู่นักกีฬาอาชีพต่อไปทั้งนี้สโมสรสิงโตเมืองกำแพง ยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โดยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมสิงห์โตเมืองกำแพง พบกับทีมรวมดาวชาวหินดาต ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยทำการแข่งขันครึ่งละ 20 นาที จำนวน 2 เค้าเตอร์ โดยผลการแข่งขัน ทีมสิงห์โตเมืองกำแพง บุกมาชนะ ทีมรวมดาวชาวหินดาต ไปได้ด้วยสกอร์ 1 ประตูต่อ 0

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น