กำแพงเพชร-ชมรมบุคลากรทางการศึกษากำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน
กีฬา

กำแพงเพชร-ชมรมบุคลากรทางการศึกษากำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน "นครไตรตรึงษ์ จตุรมิตร" ครั้งที่ 1


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ สนามโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร ชมรมบุคลากรทางการศึกษากำแพงเพชร จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน "นครไตรตรึงษ์ จตุรมิตร" ครั้งที่ 1 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ /1.สโมสรฟุตบอลบุคลากรทางการศึกษา จ.กำแพงเพชร (เจ้าภาพ) /2.ชมรมฟุตบอลทรายทอง แชมป์ฟุตบอลหน่วยงานจังหวัดกำแพงเพชร 2565 /3.เมืองกำแพงเพชร /4.โพทะเลทีชเชอร์เอฟซี(ทีมเชิญ จ.พิจิตร)


การแข่งขันฟุตบอล 11 คน "นครไตรตรึงษ์ จตุรมิตร" ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กรเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการสมานฉันท์ เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานกีฬาในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือพนักงาน ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านยาเสพติด

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น