กำแพงเพชร-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020 เพื่อระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย
กีฬา

กำแพงเพชร-โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020 เพื่อระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกาย


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในโครงการ "PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020" โดยมี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติทุก และนักวิ่ง เข้าร่วมงาน


กิจกรรม เดิน-วิ่ง ในโครงการ "PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020" มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง แบ่งระยะทางในการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ทั้งสองระยะทางแบ่งรุ่นอายุการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (ชาย-หญิง), รุ่นอายุ 20-39 ปี (ชาย-หญิง), รุ่นอายุ 40-59 ปี (ชาย-หญิง) และรุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ชาย-หญิง)สำหรับผู้ชนะเลิศ และทำเวลาได้ดีที่สุดในกิจกรรม เดิน-วิ่ง ในโครงการ "PRANPIT RUN FOR DOME MINIMARATHON 2020" ในระยะ 5 กิโลเมตร ฝ่ายชาย ได้แก่ มินิฮาล์ฟ จันทร์ฉาย เวลา 18.24 นาที ฝ่ายหญิง ได้แก่ ภัทรพร สุยะ เวลา 24.10 นาที ส่วนในระยะ 10.5 กิโลเมตร ฝ่ายชาย ได้แก่ สุภชัย ไพโรจน์ เวลา41.16 นาที และฝ่ายหญิง ได้แก่ ทองเพียร คำบรรลือ เวลา 58.25 นาที

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น