กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวันในชุมชน ใช้กีฬาสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย
กีฬา

กำแพงเพชร-เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้ทุกเพศทุกวันในชุมชน ใช้กีฬาสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย


ที่สนามกีฬาโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและบุคคลทั่วไป โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำทับนักกีฬาทีมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร FC เข้าร่วมการแข่งขันในพิธีเปิดงานพบกับทีมรวมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยทำการแข่งขันทั้งสิ้นรวม 2 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 25 นาที สรุปผลการแข่งขันทีมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร FC บุกมาเอาชนะทีมรวมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ไปได้อย่างสนุกสุดมันส์ 5 ประตูต่อ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสามัคคีซึ่งโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบาย ในด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของคนในห้องถิ่น ในทุกๆ ด้านซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ จากหลายหน่วยงานป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและบุคคลทั่วไป และเป็นการส่งเสริมให้การพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการในด้านการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จึงได้จัดทำโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนภายในตำบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น