กำแพงเพชร-การแข่งขันฟุตบอลมุทิตาจิต สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง พลพรรคสิงโตเมืองกำแพงแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
กีฬา

กำแพงเพชร-การแข่งขันฟุตบอลมุทิตาจิต สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง พลพรรคสิงโตเมืองกำแพงแด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร


เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ครบวาระเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการร่วมแสดงถึงความรักและเคารพที่มีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกษียณอายุราชการ สโมสรฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสโมสรและพลพรรคสิงห์โตเมืองกำแพงเพชร จึงร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอล มุทิตาจิต สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง พลพรรคสิงห์โตเมืองกำแพง มุทิตาจิต ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(ริมแม่น้ำปิง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร





โดยมีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย ทีม สิงโตเมืองกำแพง ทีม อ.แก้วมณี ทีม ปกครองบางละมุง ทีม เพื่อนนิติ ทีม สมุทรปราการ ในสาย A และในสาย B ประกอบด้วยทีม กำแพงเพชรโฮมโปร ทีม ALL STAR ปลัดชากังราว ทีม เทศบาลตำบลท่าบุญมี ทีม แหลมฉบัง ยูไนเต็ด และทีม KTS เกียรติไทยสโตน



ซึ่งเราชาวกำแพงเพชร ขอจารึกขื่อ "เชาวลิตร แสงอุทัย" เพชรน้ำเอกแห่งกระทรวงมหาดไทย ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ไว้ตลอดไปไม่รู้ลืม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณมนต์ขัย รุ่งชาญชัย (ประธานสิงห์โตทองไรท์กรุ๊ป) ประธานโมสรฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง ที่ให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ตลอดมา ส่วนบรรยากาศเป็นไปอย่าง สนุกสนาน สามัคคี

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น