กำแพงเพชร-การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในโอกาส เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทีม VIP อาชีวศึกษาภาคเหนือ พบกับทีม VIP สิงห์โตเมืองกำแพง
กีฬา

กำแพงเพชร-การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในโอกาส เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทีม VIP อาชีวศึกษาภาคเหนือ พบกับทีม VIP สิงห์โตเมืองกำแพง


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ เทิดศรัทธา กษีณาลัย จากใจอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย ทีม VIP อาชีวศึกษาภาคเหนือ พบกับทีม VIP สิงโตเมืองกำแพง ณ สนามกีฬา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (ริมปิง) โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนาย สุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ,นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ,ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร,นายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร,นายธนภัทร์ เครือรัตนไพบูลย์,นายดิเรก ยคชรัตน์ และเพื่อนสมาชิกทีมทีมสิงห์โตเมืองกำแพง ลงทำการแข่งขันส่วนทีม VIP อาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดย ผอ. สถาพร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร,ผอ. วัชรพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ,ผอ กิติ เพื่อนฝูง ผอ. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ การแข่งขันนัดพิเศษในครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิต และเพื่อให้เกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างคุณงามความดี ได้ปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมส่งเสริมให้ข้าราชครู และพนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนสร้างการทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการสมานฉันท์ เพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานกีฬาในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือพนักงาน ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านยาเสพติด


โดยทำการแข่งขันทั้งสิ้นรวม 3 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 25 นาที สรุปผลการแข่งขันทีม VIP สิงห์โตเมืองกำแพง เปิดบ้านเอาชนะทีม VIP อาชีวศึกษาภาคเหนือ ไปได้อย่างสนุกสุดมันส์ 4 ประตูต่อ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานสามัคคี

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น