กำแพงเพชร-จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ รับ รางวัลศิลปาจารย์ คนแรกของประเทศไทย
สังคม

กำแพงเพชร-จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ รับ รางวัลศิลปาจารย์ คนแรกของประเทศไทย


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ให้เป็นศิลปาจารย์คนแรกของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจะได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่ห์รางวัลในโอกาสต่อไป โดย เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 5 ก.ย. ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อ.เมือง จ.พิษณุโลก นาย รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแสดงความยินดีแก่ จ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ ที่ได้รับการประกาศจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ถือว่าเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า จังหวัดพิษณุโลก มีปูชนียบุคคลที่สำคัญ นั่นคือ จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ที่มีประวัติการต่อสู้ชีวิตผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมาย ได้ไปร่ำเรียนด้านการฝีมือการเป็นช่างปั้นพระพุทธรูป ตั้งแต่ยังคงรับราชการทหาร สังกัดกองทัพภาคที่ 3 จนกระทั่งได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือการปั้นรูปเหมือน และ การหล่อพระพุทธชินราชจำลอง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์จริง ที่ประดิษฐาน ณ วิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด ได้รับการยกย่องให้เป็น "เพชรน้ำเอกแห่งวงการช่างศิลป์" และ ยังได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์หรือ ชาวบ้านที่สนใจในการหล่อพระมาอย่างยาวนาน

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น