กำแพงเพชร -ปลูกป่าจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการระบบนิเวศ และสร้างแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร -ปลูกป่าจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการระบบนิเวศ และสร้างแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ 14 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีปลูกป่า สร้างรายได้ ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน และสร้างแนวเชื่อมต่อป่าตะวันตก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมพิธี


ตามที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนิน โครงการจัดการระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวน เพื่อแนวเชื่อมต่อปาตะวันตก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโคภัณฑ์ ภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง โดยกระบวนการทางป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อให้ระบบนิเวศ สองผืนป่าสามารถถ่ายทอดความหลากหลายทั้งพืชและสัตว์ป่าของสองพื้นที่อีกทั้งเป็นการขยายพื้นที่ผืนปาตะวันตกให้มีขนาคใหญ่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเป็นแม่แบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ คทช. และในอนาคตจะมีการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ทำกินของชุมชน และสามารถขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการคาร์บอนในพื้นที่เอกชนด้วย

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น