กำแพงเพชร-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม ชมการปฏิบัติงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โดยรับฟังบรรยายในหัวข้อ
ข่าวรอบบ้าน

กำแพงเพชร-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม ชมการปฏิบัติงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โดยรับฟังบรรยายในหัวข้อ"“การดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) และคณะผู้บริหาร ปตท.สผ. ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์


โดยรับฟังบรรยายในหัวข้อ"“การดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ศักยภาพ ความสำคัญของแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม” และ “การกำกับดูแลกิจการปิโตรเลียม (บนบก) โดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” โดยมี ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน นางยุภารัตน์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดกำแพงเพชร และนายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ ร่วมต้อนรับคณะ


ภายหลังจากรับฟังการบรรยาย คณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ณ ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น