You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

กำแพงเพชร-ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11 สนาม 14 เยือนเมืองกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร เยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน
กีฬา

กำแพงเพชร-ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11 สนาม 14 เยือนเมืองกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร เยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำ จ.กำแพงเพชร คุณแสน ผิวละออ นายกเทศบาลตำบลวังยาง และ คุณดำรงศิลป์ นามวงศ์ ผู้จัดการขาย-ออนเทรด ศูนย์กำแพงเพชร บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11 ซึ่งมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน โดย “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก” ในปีนี้ ยังคงนำโค้ชระดับไลเซนส์ รับรองมาตรฐานโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกสอน ที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย “เครื่องดื่มตราช้าง” สานฝันเยาวชนไทย มอบให้เพื่ออนาคต กับ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11” เตรียมออกเดินทางไปมอบความสุขพร้อมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลอันเต็มเปี่ยมให้น้องๆเยาวชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

1.เปิดรับสมัครเยาวชนไม่เกิน 300 คน / แห่ง โดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น

2.จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม และแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเข้าสนาม

3.จะต้องนำผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง มาแสดงในวันจัดกิจกรรม จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

4.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสนามฟุตบอล หากเกิน 37.5 °C ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการฝึก

5.ลงทะเบียนก่อนเข้าสนามทุกครั้งผ่านระบบไทยชนะ

6.เว้นระยะห่างระหว่างการฝึก โดยแบ่งกลุ่มการฝึกออกเป็น 6 ฐาน เพื่อลดความแออัดในสนามสำหรับ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ปีที่ 11” สนามถัดไป สนามที่ 15 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ฐานทัพเรือสงขลา จ.สงขลา ส่วนสนามที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จ.พัทลุง น้องๆเยาวชนอายุระหว่าง 6-16 ปีที่สนใจสามารถเข้าร่วมคลินิกฟุตบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ : ThaiBev ThaiTalent และ www.thaibevthaitalent.com

ข่าว/ภาพ นายวิทยา จตุรภาค  สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร

สนับสนุนข่าวโดย

1
2
3
4

8
9
10
12
15
16

17


คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหานี้!

แสดงความคิดเห็น